Қай жерде іздейміз ?


Баға көрсеткіші

Бөлімшелер

Мамандар

Жаңалықтар

№4 Қалалық клиникалық аурухана

Анықтама: +7 (727) 300-36-04 Қабылдау бөлімі: +7 (727) 300-37-01
Главная / Отделения / Отделение осложненной травмы и гнойной хирургии

№4 Қалалық клиникалық ауруханасында асқынған жарақат және іріңді хирургия бөлімшесі 30 төсекке арналған жүйе бойынша жұмыс жасап келеді.
Бөлімшеде іріңді-қабыну аурулары бар және аяқ-қолдың, сондай-ақ құрсақ қуысы мен кеуде қуысының операциялық араласуының асқынулары бар пациенттерді емдеуге бағытталған медициналық қызметтер мен операциялық араласулардың кең спектрі көрсетіледі.
Пациенттерді емдеуді осы салада үлкен тәжірибесі бар, алыс және жақын шет елдерде оқудан өткен мамандар жүзеге асырады. 
Бөлімше меңгерушісі  жоғары санатты дәрігер Гайсин Рафаэль Рафикович.
Жедел оталар мен медициналық қызметтердің тізбесі:
* Жоғарғы және төменгі аяқ сүйектерінің, жамбас сүйектерінің және кеуде қуысының секвестрэктомиясы;
* Әр түрлі модификациядағы сыртқы бекіту аппараттарында аяқ-қол сүйектерінің сүйек остеосинтезі;
* Аяқ-қолдың тері және сүйек пластикасының көптеген түрлерін қолдана отырып, реконструктивті оталар жасалады;
* Сүйек құрылымының эхинокококтық жылауығын, құрсақ қуысы мүшелерін және кеуде қуысы мүшелерінің жылауығын ота жасау арқылы емдеу шарасы жүргізіледі;
* Ірі буындарды эндопротездеуден кейінгі асқынуларды емдейді;
* Диабеттік табанды емдейді;
* Ішекке реконструктивті оталар жасалады (колостоманы шығару/алып тастау);
* Зақымдану тереңдігі мен әр түрлі орналасқан жараларды емдеудің заманауи әдістерін қолданады.


Отделение осложнённой травматологии и гнойной хирургии в Городской клинической больнице №4 развернуто на 30 коек.
В отделении оказывается широкий спектр медицинских услуг и оперативных вмешательств, направленных на лечение пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями и осложнениями оперативных вмешательств верхних и нижних конечностей, а также брюшной полости и грудной клетки.
Лечение пациентов осуществляют специалисты с большим опытом работы в данной области, прошедшие обучение в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Заведующий отделения Гайсин Рафаэль Рафикович, врач высшей категории.
Перечень оперативных вмешательств и медицинских услуг:
· Секвестрэктомии костей верхних и нижних конечностей, костей таза и грудной клетки;
· Чрезкостный остеосинтез костей верхних и нижних конечностей в аппаратах внешней фиксации различных модификаций;
· Реконструктивные оперативные вмешательства с применением различных видов кожной и костной пластики верхних и нижних конечностей;
· Оперативное удаление эхинококковых кист костных структур, органов брюшной полости и грудной клетки;
· Лечение осложнений после эндопротезирования крупных суставов;
· Лечение диабетической стопы;
· Реконструктивные оперативные вмешательства на кишечнике (выведение/устранение колостом);
· Применение современных методов лечения ран различной локализации и глубины поражения;
 


doc-1

Наименование услуг Единица измерения Сумма (тг.)
Койко-день 11640
Койко-день 11320
Койко-день 10415
Койко-день 11320
Койко-день 12300
Операция 30000
Операция 70000
Операция 90000
Операция 50000
Операция 150000
Операция 100000
Операция 42200
Операция 19500
Операция 100000
Операция 70000
Операция 130000
Операция 23580